KÖNYVAJÁNLÓ

A házasság hetében a Bendász-könyvtár könyvespolcáról párkapcsolati témában választottunk olvasnivalót.
Otthonról hoztuk címmel jelent meg 2019-ben a Kulcslyuk Kiadónál az a könyv, mely a családi mintáink és a párkapcsolatok témákörét járja körbe neves szakemberek - Bagdy Emőke, dr. Angster Mária, F. Várkonyi Zsuzsa, Kozma-Vízkeleti Dániel,...

2019-ben jelent meg Pusztai Bertalan Collision of identities Assimilation and myth-making among Hungary's Greek
Catholics című munkája, melyből egy példányt a Bendász-könyvtár is kapott. A kiadványról maga a szerző írt könyvajánlót számunkra:
"Jelen kötet egy sajátos vallási közösség, a magyar görögkatolikusok esetében vizsgálja meg a történeti tudat...

Ezúttal dr. Hadzsega Bazil teológiai tanár könyvét ajánljuk, mely Csodatévő Szent György nagyvértanu élete címmel jelent meg Ungváron 1899-ben.
A szerző 13 oldalon írja le Szent György életét.
Sorait így kezdi: "Ki ne látott volna egy szép fiatal férfit lóháton ábrázolva, a mint lándzsájával egy, lova alatt vergődő szörnyű sárkányt döf át. Ez sz....

Aug 05

A Pokol

Schouppe Ferenc S. J. A Pokol, Ismertetés a szentek életéből és a világi történetből vett események alapján című művét Jankovics Sándor, a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye áldozópapja, püspöki irodaigazgató fordította le.
Az 1932-ben harmadik kiadásban megjelent könyv olyan témákat jár körbe, mint a pokolban való hit, az elkárhozottak...

A természet gyógytényezői és a Szentírás című, 1940-es kiadású Röck Gyula könyv is megtalálható könyvtárunk polcán.
Ahogy a szerző 80 évvel ezelőtt fogalmazott: "a jövő nyilvánvalóan a természetgyógyászaté és a természetes dolgoké."
"A Szentírást pedig a természetes életmód igazolására idézem, kimutatni, hogy a természetes életmód, illetve...

"Ha a mai kor szellemét és az emberi társadalom fejlődésének irányát figyelemmel kisérjük, olyan eszméket látunk előtérbe nyomulni, a melyek részben az emberi lélek természetének és szükségleteinek nem ismeréséből, a valódi ismeret és tudomány lényegének hamis vagy legalább egyoldalu felfogásából-, részben azon igazság szem elől tévesztéséből...

Egy órai beszélgetés a búcsúkról azoknak minősége, lelkihaszna és feltételeiről, különös tekintettel a Munkácsi Gör. Kath. Egyh.Megyére
Egyházi szerzők nyomán összeállitá: Jaczkovics Sándor, kajdanói gör. kath. lelkész.

"Mert hisz' az alsóbb rendü homilia nem egyéb, mint a felolvasott evangéliomi szakasznak a hallgató közönség vallás-erkölcsi épülésére irányuló népszerü magyarázata s alkalmazása."
E sorokkal ajánlotta ifj. Gebé Andor 1898-ban könyvét, mely az alábbi címmel jelent meg:
A görög katholikus egyházban a köz-istentiszteleten felolvastani szokott...

Budapesten jelent meg 1910-ben Danilovics János hajdúdorogi püspöki vikárius 556 oldalas egyházi könyve, mely a görögkatolikus hívek számára gyűjt össze énekeket és imádságokat.
A könyvben található reggeli imádságból idézünk:
"Dicsőség néked, Uram, Istenem és Teremtőm, ki méltóvá tettél engem, hogy a lefolyt éjszakát az ellenség incselkedése nélkül...

A Kárpáti kalendárium irodalmi melléklete 1973-ból
Balla László, Balogh Balázs, Dupka György, Füzesi Magdolna, Tóth Béla, Lusztig Lajos és még számos kárpátaljai író, költő szólal meg benne.