Evangéliomi szakaszok magyarázata

2019.02.18

"Mert hisz' az alsóbb rendü homilia nem egyéb, mint a felolvasott evangéliomi szakasznak a hallgató közönség vallás-erkölcsi épülésére irányuló népszerü magyarázata s alkalmazása."
E sorokkal ajánlotta ifj. Gebé Andor 1898-ban könyvét, mely az alábbi címmel jelent meg:
A görög katholikus egyházban a köz-istentiszteleten felolvastani szokott evangéliomi szakaszok magyarázata, különös tekintettel a római katholikus anyaszentegyház köz-istentiszteletén felolvastatni szokott evangéliomi szakaszokra.