ORTUTAY KÖZPONT

       Az Ortutay Elemér Görögkatolikus Központ célja Kárpátalja magyarok által legnagyobb arányban lakott városában, Beregszászban a görögkatolikus egyház örökségére épülő, az egyház és a helyi társadalom számára hasznos és fontos programok szervezése, intézmények működtetése. Görögkatolikus egyházunk évszázadok óta része a térség társadalmának, szellemi és lelki téren sokat tett a múltban annak fejlődéséért, és törekszik hatékonyan kivenni részét a jelen feladataiból is. A Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye gazdag múltnak az örököse, a Beregszászi Magyar Esperesi Kerület pedig ezt az örökséget hordozza Kárpátalja magyar közösségeiben. A központ névadója dr. Ortutay Elemér (1916-1997) görögkatolikus pap, aki életével és tanúságtételével példásan kapcsolódik Kárpátalja egészéhez.