KÜLDETÉSTUDAT

Az Ortutay Elemér Görögkatolikus Központ célja, hogy Kárpátalja magyarok által legnagyobb arányban lakott városában, Beregszászban a görögkatolikus egyház örökségére épülő, az egyház és a társadalom számára hasznos és szükséges programok, intézmények szervezésén dolgozzon.

Görögkatolikus egyházunk évszázadok óta része a térség társadalmának, szellemi és lelki téren sokat tett a múltban annak fejlődéséért, és törekszik hatékonyan kivenni a részét a feladatokból a jelenben is. A Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye gazdag múltnak az örököse, s hiszünk küldetésében a jövőre nézve is. Az egyházmegye részét képező Beregszászi Magyar Esperesi Kerület pedig ennek az örökségnek és jövőbe vetett hitnek a magyar közösségen belüli képviseletére hivatott.

A központ névadója dr. Ortutay Elemér (1916-1997) görögkatolikus pap, aki egész ifjúkorát Beregszászon töltötte. Itt járt gimnáziumba, a "Vérke-parti diákok" egyikeként. Édesapja, Ortutay Elemér a város görögkatolikus papja és egy ideig polgármestere volt. Ortutay Elemér az Ungvári Papnevelő Intézetben, majd Olmützön tanult és Budapesten avatták doktorrá.

Volt gimnáziumi és teológiai tanár, cserkészparancsnok és székesegyházi káplán. A kommunizmus idején hitvallóként átélte a Gulágot, majd hazatérve kétkezi munkásként dolgozott. "Egyszemélyes teológiájával" az illegalitás papképzésében is részt vett.

A központ küldetéstudatát névadónk önvallomása táplálja: "Szülőföldünk, Kárpátalja, gazdag és csodálatos föld. Ez a terület nem néhány, egykori vármegye, de összekötő és határkő Kelet és Nyugat között... Ezt a földet nemcsak a természet, a Tisza és a tiszta levegő táplálja, de e föld népének..., azaz a föld hőseinek, hitvallóinak, vértanúinak, tudósainak példája, alázatos, munkás élete, munkája és vére termékenyítette meg."