KÜLDETÉSTUDAT

Az Ortutay Elemér Görögkatolikus Központ célja, hogy Kárpátalja magyarok által legnagyobb arányban lakott városában, Beregszászban, a görögkatolikus egyház örökségére épülő, az egyház és a társadalom számára hasznos és szükséges programok, intézmények szervezésén dolgozzon.

Görögkatolikus egyházunk évszázadok óta része a térség társadalmának, szellemi és lelki téren sokat tett a múltban annak fejlődéséért és törekszik hatékonyan kivenni a részét a feladatokból a jelenben is. A Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye gazdag múltnak az örököse, s hiszünk küldetésében a jövőre nézve is. Az egyházmegye részét képező Beregszászi Magyar Esperesi Kerület pedig ennek az örökségnek és jövőbe vetett hitnek a magyar közösségen belüli képviseletére hivatott.

A központ névadója Dr. Ortutay Elemér (1916-1997), görögkatolikus pap, aki egész ifjúkorát Beregszászon töltötte. Itt járt gimnáziumba, a "Vérke parti diákok" egyike volt. Apja a város görögkatolikus papja és egy ideig polgármestere volt. Később az Ungvári Papnevelő Intézetben, majd Olmützön tanul és Budapesten avatták doktorrá.

Volt gimnáziumi- és teológiai tanár, cserkészparancsnok és székesegyházi káplán. A kommunizmus idején hitvallóként átélte a Gulágot, majd kétkezi munkásként dolgozott. Az "egyszemélyes teológián" az illegalitás papképzésében is részt vett.

A központ küldetéstudatát névadónk önvallomása táplálja: "Szülőföldünk, Kárpátalja, gazdag és csodálatos föld. Ez a terület nem néhány, egykori vármegye, de összekötő és határkő Kelet és Nyugat között... Ezt a földet nemcsak a természet, a Tisza és a tiszta levegő táplálja, de e föld népének..., azaz a föld hőseinek, hitvallóinak, vértanúinak, tudósainak példája, alázatos, munkás élete, munkája és vére termékenyítette meg."