FIRCZÁK GYULA KÖTETEK

Firczák Gyula, korának egyházilag és társadalmilag is kiemelkedő alakja, 1892-1912 között a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye püspöke volt. Az emberi méltóság útját és a fejlődés lehetőségét a szellemi felemelkedésben látta.

Egy évszázada írta le máig aktuális gondolatait: "A világnak nem... a külsőpolitikai átalakulásra van szüksége, hanem a bensőerkölcsi újjászületésre: Renovare omnia in Christo. A szociális bajokat... nem a külsőradikalizmus fogja orvosolni, hanem egyedül a mélyreható krisztusi reform, amely az evangélium szellemét beleviszi a szívekbe, a családi életbe, az állami és társadalmi intézményekbe."

Köteteinkkel megjelenítjük a Kárpátalján élő görögkatolikusok szellemi termékeit, hogy hozzáadjuk "talentumainkat" a kárpátaljai magyarság szellemi életéhez.

Eddig megjelent munkáink:

1. Görögkatolikus Magyarok Kárpátalján. Közösségek és templomok (2014)

2. Hit és tudomány. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán megrendezett I. és II. Keresztény Tudományos Diákköri Konferencia tanulmányainak gyűjteménye (2017)

3. A hit szolgái. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán megrendezett Ortutay Elemér III., IV. és V. Keresztény Tudományos Diákköri Konferencia tanulmányainak gyűjteménye (2019)