FIRCZÁK GYULA KÖTETEK

Firczák Gyula, korának egyházilag és társadalmilag is kiemelkedő alakja, 1892-1912 között a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye püspöke volt. Az emberi méltóság útját és a fejlődés lehetőségét a szellemi felemelkedésben látta.

Egy évszázada írta le máig aktuális gondolatait: "A világnak nem... a külsőpolitikai átalakulásra van szüksége, hanem a bensőerkölcsi újjászületésre: Renovare omnia in Christo. A szociális bajokat... nem a külsőradikalizmus fogja orvosolni, hanem egyedül a mélyreható krisztusi reform, amely az evangélium szellemét beleviszi a szívekbe, a családi életbe, az állami és társadalmi intézményekbe."

Köteteinkkel megjelenítjük a Kárpátalján élő görögkatolikusok szellemi termékeit, hogy hozzáadjuk "talentumainkat" a kárpátaljai magyarság szellemi életéhez.

Eddig megjelent munkáink:

1. Görögkatolikus Magyarok Kárpátalján. Közösségek és templomok (2014)

2. Hit és tudomány. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán megrendezett I. és II. Keresztény Tudományos Diákköri Konferencia tanulmányainak gyűjteménye (2017)

3. A hit szolgái. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán megrendezett Ortutay Elemér III., IV. és V. Keresztény Tudományos Diákköri Konferencia tanulmányainak gyűjteménye (2019)

4. Hitkeresés. Az Ortutay Elemér VII. Keresztény Tudományos Diákköri Konferencia tanulmányainak gyűjteménye (2022)