BENDÁSZ ISTVÁN GÖRÖGKATOLIKUS KÖNYVTÁR ÉS ARCHÍVUM

A Bendász István Görögkatolikus Könyvtár és Levéltár célja egyházunk írott örökségének kutatása és ápolása, sajátos hagyományaink bemutatása, a helyi- és egyháztörténeti kutatások segítése, a görögkatolikusság és a magyarság kapcsolatának keresése, a görögkatolikus felnőttképzés segítése. Támaszul szeretne szolgálni a kárpátaljai és a Kárpátalján kutatók számára.

A szakkönyvtár kialakításában a tudományos igényességre törekszik. Elsősorban a kárpátaljai görögkatolikus egyház, az egyetemes katolikus és a bizánci rítusú egyházak történeti, teológiai és művészeti munkáit gyűjti. Fő témái: a keresztény filozófia, bibliatudomány, egyháztörténelem, kánonjog, dogmatika, patrisztika, liturgika, kateketika, homiletika, lelkipásztorkodás és fundamentális teológia.

A könyvtár és archívum alapító gyűjteménye Bendász István kanonok, egyháztörténész hagyatékából származik, aki az egyházüldözés alatt is gyűjtötte a görögkatolikus egyházzal kapcsolatos munkákat, dokumentumokat, jegyzeteket. Hagyatékából több kiadvány már megjelent, s jó néhány megjelenés előtt áll.