Collision of identities Assimilation and myth-making among Hungary's Greek

2021.01.05

2019-ben jelent meg Pusztai Bertalan Collision of identities Assimilation and myth-making among Hungary's Greek

Catholics című munkája, melyből egy példányt a Bendász-könyvtár is kapott. A kiadványról maga a szerző írt könyvajánlót számunkra:
"Jelen kötet egy sajátos vallási közösség, a magyar görögkatolikusok esetében vizsgálja meg a történeti tudat megalkotásának és az identitásnak az összefüggéseit. Ehhez elsődleges forrásom a modernitás korában megváltozott nyilvánosságában elsődleges szerepet szerző, hatalmi erőforrássá váló sajtó elemzése. Vizsgálataim során elsősorban a görögkatolikus önreprezentációk, főként a tömegsajtó tartalmi elemzésére koncentráltam. A népszerűsített eszmék, tények kellő értelmezéséhez elkerülhetetlen volt áttekinteni a kor görögkatolikus történetírását. Ezen központi témát konkrét lokalitások identifikációs útjait feltáró esettanulmányok övezik. Kutatásaim során tehát egy területileg és számában is jól körülhatárolható csoport identifikációs folyamatait igyekeztem végigkövetni az elmúlt körülbelül két és fél évszázadban. A magyar görögkatolikus tömbterület északi határán található egyik helyi közösség elmagyarosodását népszámlálásokon és egyházi felméréseken keresztül vizsgáltam a 18. század utolsó harmadától. A 19. század utolsó harmadára létrejövő magyar görögkatolikus közösség történeti tudatának formálódását és terjedését elsősorban a szimbolikus aktusok vizsgálatával, a csoportkohézió megteremtését célzó cselekedeteknek, a mítoszképzés folyamatainak és mindenekelőtt a mindenkori történeti tudatnak az elemzésével táram fel. Ezek a diskurzus vizsgálatok a magyar nacionalizmus nagy narratíváihoz való kapcsolódás szempontjából meghatározó 1867-1945 közötti időszakot fedik le. Az országos görögkatolikus diskurzus mellett egy a tömbterülettől távol eső nagyvárosi görög katolikus közösség önreprezentációját is vizsgáltam. Célom ezzel az volt, hogy rámutassak, hogy jelennek meg e görögkatolikus szempontból periférikus lokalitásban az országos diskurzusok. Egy rövidebb, esszé jellegű írásban a kettős, azaz nemzeti és vallási kisebbségben élő erdélyi magyar görögkatolikusok hánytatott sorsáról is képet adok. A kutatott csoport 1945 utáni magyarországi helyzete különös kivétel volt a szovjet blokkban, hiszen nem tiltották be, ahogyan tették ezt a görögkatolikusokkal Romániában, Csehszlovákiában vagy a Szovjet Unióban. A magyar görögkatolikus egyház számára ellentmondásosan a szovjet évtizedek számos előnyt hoztak: nemcsak a többségi társadalomban magyar voltukkal kapcsolatban korábban létező gyanakvást szüntette meg, de a görögkatolikusokkal kapcsolatos tudományos kutatás reneszánszát is hozta. E kötet utolsó írásában etnográfiai kutatás alapján mutatjuk be, milyen identifikációs bizonytalanságokat okozott a poszt-szovjet átalakulás egy a kettős, nemzeti és vallási kisebbségben lévő magyar közösségekben Ukrajnában."