A természet gyógytényezői és a Szentírás

2020.07.27

A természet gyógytényezői és a Szentírás című, 1940-es kiadású Röck Gyula könyv is megtalálható könyvtárunk polcán.
Ahogy a szerző 80 évvel ezelőtt fogalmazott: "a jövő nyilvánvalóan a természetgyógyászaté és a természetes dolgoké."
"A Szentírást pedig a természetes életmód igazolására idézem, kimutatni, hogy a természetes életmód, illetve természetes táplálkozás, az Isten szent terve szerinti! ... Az ember ugyanis se nem test, se nem lélek, hanem mindkettőnek a »keveréke «, amiért is az egész ember boldogításához épp oly kevés a pap, mint amily kevés az orvos. Mindkettő kell: józan, természetes élet és nemesen, bölcsen folytatandó lelki élet."