Egy órai beszélgetés a búcsúkról

2020.06.22

Egy órai beszélgetés a búcsúkról azoknak minősége, lelkihaszna és feltételeiről, különös tekintettel a Munkácsi Gör. Kath. Egyh.Megyére
Egyházi szerzők nyomán összeállitá: Jaczkovics Sándor, kajdanói gör. kath. lelkész.