Korszerű ideák

2020.06.25

"Ha a mai kor szellemét és az emberi társadalom fejlődésének irányát figyelemmel kisérjük, olyan eszméket látunk előtérbe nyomulni, a melyek részben az emberi lélek természetének és szükségleteinek nem ismeréséből, a valódi ismeret és tudomány lényegének hamis vagy legalább egyoldalu felfogásából-, részben azon igazság szem elől tévesztéséből erednek; mi lehet azon legutolsó és legmélyebb ok, amelyen létünk és szellemi életünk egész épülete nyugszik s mi azon szükségképeni és elutasithatatlan végcél, a melynek szem előtt tartása a szellem irányába, a tudásra és az emberiség existenciájára nézve egyaránt elkerülhetetlen követelmény."
A választ megtudjuk Romanecz Aladár könyvéből.
Románecz Aladár (Vladimir) görögkatolikus pap 1864-ben született Kőrösmezőn (Máramaroson).
Az ungvári, nagyváradi és máramarosszigeti főgimnáziumokban tanult; teológiai tanulmányait Ungváron végezte. 1887-ben pappá szentelték. Terebesfehérpataki majd tiszabogdányi lelkész, valamint címzetes esperes lett.
Alapította és szerkesztette a Kárpáti Lapokat 1885-1901 között.
Munkái:
Nyilt szó a kongrua kérdésben. Máramarossziget, 1891
A ruténekről, Budapest, 1901
Korszerű ideák, Máramarossziget, 1905
Ruthéneink és az orosz ortodoxia, Ungvár, 1908