Mondik András Antal OSBM 1913. január 19-én született Drágabártfalván (Dorobrátava). 1931. szeptember 5-én lépett be a bazilita szerzetesrendbe Munkácson. 1939. július 30-án szentelték pappá. Felszentelése után latin nyelvet tanitott a munkácsi, majd a máriapócsi kolostorokban. 1943-ban a bazilita szerzetesek ruszin ágának vezetője lett a munkácsi kolostorban, ahol filozófiát is tanított. 1947. március 24-én a munkácsi kolostort átadták a pravoszlávoknak, a szerzeteseket erőszakkal kiköltöztették a miszticzei (Imszticsevo) kolostorba, melyet 1950. áprilisában szintén megszüntettek. Fizikai munkásként dolgozott ezután. Titokban gyakorolta papi hivatását. Drágabártfalvára költözött és a szőlészetben dolgozott. 1989. november 20-án hunyt el szülőfalujában.

Мондік Андрій Антон ЧСВВ,народився 19-го січня 1913-го року в Дорoбратові. 5-го вересня 1931-го року вступив у монашський орден у Мукачеві. Висвячений 30-го липня-го 1939-го року. Після висвячення викладав латинську мову в Мукачівському, а потім у Маріяповчанському монастирях. У 1943-му році став керівником русинської гілки Ордену Василіян у Мукачівському монастирі, де викладав i філософію. 24-го березня 1947-го року Мукачівський монастир передали православним, монахів насильно переселили в Імстичівський монастир, який у 1950-му році також ліквідували. Після цього займався фізичною працею. Дяльність священника проводив таємно. Переселився у Дорбратово і працював у виноградарстві. Помер 20-го листопада 1989-го року у рідному селі.