Ortutay Elemér születésének 100. évfordulója tiszteletére nyílt kiállítás az Ungvári Nemzeti Egyetemen

2016.12.02

 "Holnap is felkel a nap...- Kárpátalja a 20. században egy görögkatolikus pap élettörténetén keresztül" címmel kiállítás nyílt az Ungvári Nemzeti Egyetem magyar karán november 29-én.

Az esemény megnyitóján Dr. Zubánics László, a Magyar Tannyelvű Humán- és Természettudományi Kar dékánhelyettese köszöntötte az egyetem diákjait, oktatóit, s minden jelenlévőt, többek között Dupka Györgyöt, a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet igazgatóját, Szabó Konstantint, a Boldog Romzsa Tódor Hittudományi Főiskola prefektusát, aki Ortutay Elemér tanítványa is volt, illetve Marosi István parochust, a GörögKör elnökét.

Beszédében kiemelte a hallgatók tudományos ismeretei gyarapításának fontosságát. Hangsúlyozta, a diákoknak ismerniük kell azokat a személyeket, akik Kárpátalján még akkor is a magyarság érdekét szolgálták, ha ezért mártírságot kellett vállalniuk. Bizonyosságát fejezte ki aziránt, hogy a kiállítás több hallgatónak is ihletet ad, s majd ötleteket merítenek ebből szakdolgozatuk témájának kiválasztásakor. A dékánhelyettes felhívta a figyelmet annak fontosságára, hogy Ortutay Elemér életére tekintve ne csupán iratokat és képeket lássanak a látogatók, hanem az élő embert érezzék, aki családapa, oktató és pap is volt egy személyben. Hozzátette: a diákokat arra próbálják nevelni, hogy helyt álljanak a világban, biztonságban érezzék a magukat azon az úton, ahová Isten vezette őket. Többek közt így próbálják megőrizni Ortutay Elemér hagyatékát.

Ezt követően Marosi István görögkatolikus áldozópap, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola görögkatolikus lelkésze nyitotta meg a dr. Ortutay Elemér születésének 100. évfordulója tiszteletére rendezett kiállítást. Kihangsúlyozta, hogy a görögkatolikus egyházat csupán 1989-ben törvényesítették Kárpátalján, de a teológus mindaddig a lakásában titokban18 papnövendéket készített fel az egyházi pályára. A parochus megkérte a közönséget, hogy próbáljanak úgy tekinteni a pap életművére, mint a 20. századi Kárpátalja történelmére.

Továbbá felhívást intézett a fiatalok felé: a GörögKör civil szervezet négy éve alapította meg a Keresztény Tudományos Diákköri Konferenciát, amelyre szeretettel várnak minden ifjú kutatót, bármilyen vallási tematikával is foglalkozzon. A konferencia célja a különböző szakterületek keresztény vonatkozásának megtalálása.

A kar Bercsényi Miklósról elnevezett könyvtárában egy információban gazdag videót tekinthettek meg az érdeklődők a teológiai tanár életéről. Megtudhatta a közönség, hogy Ortutay Elemér görögkatolikus pap, teológiai tanár 1916. június 2-án született a Huszti járásban, Kövesligeten (Drahovo). 1928-tól 1938-ig Beregszász városbírójaként tevékenykedett, itt végezte el az állami főgimnáziumot. Teológiai tanulmányait Olmützben és Budapesten, a Pázmány Péter Tudományegyetemen végezte el. 1945-től az Ungvári papnevelő intézet teológiai tanára volt. 1949-ben 25 évi börtönre ítélték, mert nem tagadta meg hitét, ugyanis a szovjet csapatok azon dolgoztak, hogy elnyomják a görögkatolikus egyházat. 7 évvel később, 1956-ban engedték szabadon, de továbbra sem tevékenykedhetett papi hivatása szerint. Egy ungvári kályhagyárban dolgozott közel húsz évig. Nyilatkozata szerint a titkosrendőrség folyamatosan, heti rendszerességgel figyelte. Haláláig számos egyházban tartott szent liturgiát, valamint szerepe volt abban, hogy a templomok visszakerüljenek az egyház birtokába. 1997-ben hunyt el Ungváron.

Az esemény zárásaként a főiskola kispapi kórusa színvonalas előadással szórakoztatta a közönséget.

Vaszecsko Karina
Kárpátalja.ma