Ortutay Elemér IV. Keresztény Tudományos Diákköri Konferencia

2017.02.27

Negyedik alkalommal szervezte meg február 23-án a beregszászi Rákóczi-főiskola görögkatolikus lelkisége, a Görögkör a Keresztény Tudományos Diákköri Konferenciát (KTDK), mely 2016-tól Ortutay Elemér nevét viseli.

A KTDK helyszínét a Rákóczi-főiskola biztosította, ahol két teremben folyt le az előadások meghallgatása. A konferenciára tizenhárom hallgató adott be pályamunkát, melyeket az előzetes opponálás után egy-egy szakmai bizottság előtt adhattak elő a nevezők.

A jelenlévőket Marosi István főiskolai lelkész, a GörögKör és az Ortutay Elemér Görögkatolikus Szakkollégium vezetője köszöntötte, majd dr. Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektora vette át a szót. Beszédében a lehetőségek megragadásának fontosságát hangsúlyozta, hiszen, mint mondta, ahogy a tolvajt, úgy a tudóst is az alkalom szüli, vagyis az, hogy van-e módja az elképzeléseit megvalósítani.

Ezt követően Erdei Péter, Magyarország Beregszászi Konzulátusának konzulja szólt az egybegyűltekhez, aki Széchenyi Istvánt idézte: "Egy nemzet ereje a kiművelt emberfők sokaságában rejlik."

A köszöntők után Keresztes Dénes, a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének elnökhelyettese tartotta meg a konferencia nyitóelőadását. Az agrármérnök a tudományt a világ megismeréséhez szükséges ismeretek összességeként értékelte. A keresztényeknek az a feladatuk, hogy az Istentől kapott felhatalmazásuk alapján feltárják ennek a világnak a sokszínűségét és törvényszerűségeit.

A továbbiakban két teremben, szakmai zsűri előtt folytatódott a beadott pályamunkák bemutatása.

Az egyik szekció elnöki feladatát Szamborovszkyné Dr. Nagy Ibolya, a Rákóczi-főiskola Apáczai Csere János Könyvtárának igazgatója, főiskolai tanár töltötte be, míg a másik bizottság élén dr. Zubánics László, az Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Tannyelvű Humán és Természettudományi Karának dékánhelyettese állt.

Az elhangzott előadások a teológia, a fizika, a történelem, a turizmus, a néprajz, a filozófia és az irodalom területét érintették.

A pályamunkák bemutatása után a bizottságok meghozták döntésüket.

Az egyik szekcióban Komiszár Dénes nyert A Hajdúdorogi Székeskáptalan története című előadásával. Második helyen Tóth Attila, a Rákóczi-főiskola hallgatója végzett a Kárpátalja magyarlakta településeinek vallási megoszlása 1915-ben az egyházmegyei sematizmus alapján című munkájával.Harmadik helyezett lett Sebők Szilvia Az államosítás hatásai a kisvárdai Szent Orsolya-rendi Leánylíceum és Tanítóképző Intézetben című tanulmányával.

A másik szekcióban Vasas Tamás Júdás és gnoszticizmus a modern szépirodalomban című pályamunkája bizonyult a legjobban, míg a második helyen Kalanics Éva végzett A karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó szokások és hiedelmek a történelmi Ugocsában című értekezésével. Harmadik helyezést kapott Varga Csaba A nyelv mint manipulatív eszköz az új globális etikában című előadása.

A Beregszászi Esperesi Kerület különdíját idén Ráti Emese nyerte el, aki a nagyszőlősi járási hiedelemmondákat és legendameséket mutatta be a népi vallásosság tükrében.

A konferencia állófogadással ért véget.

Marosi Anita

Kárpátalja.ma