II. Keresztény Tudományos Diákköri Konferencia a Rákóczi-főiskolán

2015.02.28

A Rákóczi-főiskolán működő görögkatolikus lelkészség, a GörögKör második alkalommal szervezett február 26-án Keresztény Tudományos Diákköri Konferenciát a beregszászi intézményben.

A konferencián a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF KMF), az Ungvári Nemzeti Egyetem (UNE), a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola (SZAGHF), a Debreceni Egyetem, az ELTE, a Károli Gáspár Református Egyetem (KGRE) és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) hallgatói vettek részt.


A megnyitón Marosi István, a GörögKör vezetője köszöntötte az egybegyűlteket, hangsúlyozva annak fontosságát, hogy a keresztény értékrend a tudományokban is megjelenjen. Idén Szent II. János Pál pápaEx corde Ecclesiae apostoli rendelkezése adta a konferencia alapgondolatát. A szentté avatott egyházfő ebben az 1990-ben kelt iratban mondja: "...a hit és az értelem harmonikusan tanúsítják az igazság egységét."

A továbbiakban dr. Orosz Ildikó házigazda, a Rákóczi-főiskola elnöke szólt a jelenlévőkhöz, emlékeztetve őket február 25-re, a kommunizmus áldozatainak emléknapjára, s arra, hogy a görögkatolikus egyháznak is számos vértanúja és hitvallója volt a szovjet érában.

A köszöntők sorát Faragó László, Magyarország Beregszászi Konzulátusának konzulja zárta.

Ezt követően dr. Gyurkovics Miklós, a SZAGHF teológiai tanárának bevezető előadása hangzott el A tudomány lelke - posztmodern kihívások antik szemszögből címmel.

A továbbiakban két helyszínen folytatódtak az előadások. A főiskola Győr terme a teológia és társadalomtudományi szekciónak, míg az olvasóterem a történelem részlegnek biztosított helyszínt.

Az itt elhangzott értekezéseket szakmai bizottság zsűrizte, melynek tagjai a Rákóczi-főiskola, az UNE, a SZAGHF, az ungvári Boldog Romzsa Tódor Teológiai Akadémia tanárai, valamint a Momentum Doctorandus és a Beregszászi Görögkatolikus Esperesi Kerület képviselői voltak.

A történelem szekcióban hat előadótól hallhattunk a kárpátaljai történelmi egyházak 1953-1964 közötti működéséről, az ellenük irányuló szovjet ideológiáról, egy '56-os magyar meneküléséről, Balogh Sándor eszenyi református lelkipásztor elhurcolásáról, az első világháború tábori lelkészeiről, a kárpátaljai holokauszt beregszászi túlélőinek visszaemlékezéseiről és a Katolikus Ifjúsági Egyesület kárpátaljai működéséről.

A teológia és társadalomtudomány részlegben hét előadás hangzott el. Ezek témája a roma tanulók hátrányainak leküzdését, a vágy teológiáját; a görögkatolikus archaikus és idegen szavakat, az ökoteológiát, a vallási turizmust, a gender mainstreaming kérdéskörét és a család intézményét dolgozta fel.

Az előadásokat követően az értékelő bizottság visszavonult meghozni döntését, majd a zsűri elnökei - dr. Gönczy Sándor, a Rákóczi-főiskola előadója és Szamborovszkyné dr. Nagy Ibolya, a Rákóczi-főiskola Apáczai Csere János Könyvtárának igazgatója - foglalták össze a konferencián elhangzottakat, illetve látták el jó tanácsokkal az előadókat.

A zsűri döntése alapján a történelem szekcióban az első helyet Suslik Ádám (KGRE) érte el, őt Bodnár Alexandra (II. RF KMF) követte, harmadikként Popovics Roxána (II. RF KMF) végzett. Emellett esperesi különdíjban részesült Veres Szabolcs (UNE).

Teológia és társadalomtudományi részleg első helyezettje Hoványi Márton (PPKE) lett, a második helyen Varga Csaba (SZAGHF), a harmadikon Szaplonczay Máté (SZAGHF) végzett. Esperesi különdíjban Molnár Szabina (II. RF KMF) részesült.

A konferencia agapéval zárult.

Marosi Anita

Kárpátalja.ma