Görögkatolikus egyháztörténeti konferencia és alapkőletétel Beregszászban

2017.10.24

"Utaidat, mutasd meg nekem!" címmel rendezett a GörögKör és az Ortutay Elemér Szakkollégium görögkatolikus egyháztörténeti konferenciát október 19-én Beregszászban, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán. Emellett egyházi és világi méltóságok jelenlétében megszentelték a Beregszászban épülő Ortutay Elemér Szakkollégium alapkövét.

Az egyháztörténeti konferencia a görögkatolikus egyház megalakulásának tekinthető 1646-os ungvári unió és a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye 1771-es létrehozás közötti időszakot vizsgálta. Az elhangzott előadások a görögkatolikus egyház kialakulásának előzményeiről, a politikai és társadalmi háttérről, az útkeresésről, a szertartásbeli fejlődésekről szóltak.

A konferencia kezdetén a Mennyei Király... kezdetű ima eléneklése után először Demkó Ferenc, a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye helynöke köszöntötte a jelenlévőket. Beszédében utalt arra, hogy a görögkatolikusokok létét az unió aláírásától kezdve folyamatosan a fennmaradásért és a fejlődésért folytatott küzdelem jellemzi. Jól mutatja ezt, hogy hiába gyilkolták meg 1947-ben Romzsa Tódor munkácsi püspököt, s zárták be a templomokat, a görögkatolikus egyház a kommunizmus alatt is fennmaradt. Mára az egyházmegye közel 400 egyházközséget és 300 papot számlál. Ebből 45 olyan közösség működik, amelyben magyar nyelven végez szertartást 18 magyar ajkú pap.

A helynök szavait követően Potápi Árpád János, Nemzetpolitikáért felelős államtitkára szólt az egybegyűltekhez. Kiemelte, hogy a keleti kereszténységnek már a középkorban is erős bástyái voltak Magyarországon. Majd II. Rákóczi Ferenc szavait idézte: "Azon fáradozom, hogy hazánk szabadságának visszaszerzésével nemcsak a nemzetnek, de az egyetemes Európának és a keresztény ügynek is szolgálhassunk."

A továbbiakban Csatáry György, a Rákóczi-főiskola docense üdvözölte a konferencia résztvevőit. Olyan görögkatolikus nagyságokat állított példaképül a jelenlevők elé, mint Hodinka Antal történész és Bacsinszky András püspök.

A szervezők nevében Marosi István, a GörögKör vezetője köszöntötte a konferenciát, majd ismertette az előadások menetét.

A délelőtti szekciót Molnár Ferenc, a Rákóczi-főiskola oktatója vezette.

Az előadások sorát dr. Szolánszky Ágoston nyitotta meg A Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye felállítása előtti egyházi könyvek és használatuk következményei az egyházi élet további fejlődésére című értekezésével.

Ezt követően Bendász István irodalmi hagyatékát ismertette Bendász Dániel egyháztörténész.

A konferencia résztvevői ezután átvonultak a beregszászi Puskin térre, ahol Potápi Árpád János államtitkár, Grezsa István Kárpátaljáért felelős kormánybiztos, Babják Zoltán beregszászi polgármester és a jelenlévő egyházi és világi képviselők jelenlétében Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek-metropolita, Orosz Atanáz miskolci megyés püspök és Béres Péter ungvári szemináriumi rektor megszentelte és lerakta az épülő Ortutay Elemér Szakkollégium alapkövét.

A konferencia délutáni szekciója egy rövid ebédet követően a főiskolán folytatódott Szkoropádszky Péter görögkatolikus pap irányításával.

Dr. Csatáry György történész (II. RF KMF) Erdélyi fejedelmek és a keleti szertartásúak; dr. Zubánics László, történész (UNE) A homonnai Drugeth família szerepe az ungvári unió előkészítésében; valamint Földváry Katalin (Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza) "Unsere Liebe Frau von Wien" - Az eredeti pócsi ikon tisztelete a 17-18. században Bécsben előadása hangzott el.

A konferencia végén Marosi István megköszönte az egész napos programon résztvevők figyelmét.

A konferenciát a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatta.

Marosi Anita

Kárpátalja.ma