Civil Szervezetek Kárpátalján: a GörögKör

2014.06.14

Amíg gyermekeink velünk élnek, mi gondoskodunk megfelelő testi-lelki-szellemi fejlődésükről. Tápláljuk, neveljük, iskolába íratjuk, templomba visszük őket.

Ám eljön az az idő - van, akinél hamarabb, már középiskolásként, másnál később, főiskolásként, egyetemistaként -, amikor elengedjük gyermekünk kezét, s legjobb esetben is csak hétvégenként látjuk őt.
De a későbbiekben is aggódunk érte: megfelelően étkezik-e a kollégiumban, felkészül-e a vizsgákra, melegen öltözködik-e...? Vallásos családokban még egy kérdés felvetődik: megtartja-e ősei hitét, hű marad-e a keresztény gondolkodáshoz a gyermekem?
A történelmi egyházak már Kárpátalján is odafigyelnek, hogy a családjuktól és közösségüktől távol, középiskolákban, felsőoktatási intézményekben tanulók sem szenvedjenek hiányt lelkük ápolásában.
Beregszászban, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán nyolcadik éve működik a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye főiskolai lelkészsége, a GörögKör. A szervezet eddigi tevékenységéről Marosi István görögkatolikus főiskolai lelkésszel beszélgettem.

- Milyen célból jött létre a GörögKör?

- Elsősorban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola görögkatolikus vallású hallgatói számára hoztuk létre a szervezetet 2006-ban, nekik igyekszünk programokat és találkozási lehetőséget biztosítani. Célunk a kapcsolattartás, a lelki háttér megteremtése, illetve a más felsőoktatási intézmények hallgatóival való kapcsolat keresése és ápolása.
A bizánci hagyomány szerint az ember test, lélek és szellem egysége, ezt vesszük figyelembe a programjaink kialakításánál.
Célunk, hogy a görögkatolikus egyházban élő, annak történelmi és tanításbeli örökségével kapcsolatban lévő fiatalokat valamilyen módon bekapcsoljuk az egyház tevékenységébe.

- Kik voltak az első tagok?

- A GörögKör alapítói a főiskola akkori görögkatolikus hallgatóiból kerültek ki, ma már sokan közülük házas és családos emberek, néhányan külföldön élnek. A GörögKör első tagjai között volt többek között Kovály Katalin (jelenleg a Momentum Doctorandus elnöke), Szávainé Séra Magdolna (a Magyar Doktorandusz Közösség koordinátora), Lődár Andrea, Varjú Zoltán, Tóth Roland, Héder Edina, akik most a Karácsfalvai Sztojka Sándor Görög Katolikus Líceum tanárai, Ferenc Viktória (a Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársa), Petrás László (az ungvári szeminárium kispapja)... Hosszan lehetne sorolni azok nevét, akik az évek folyamán rendszeresen vagy időszakosan kivették a részüket a GörögKör munkájából.

- Hány görögkatolikus vallású tanul a beregszászi főiskolán?

- Ezt sajnos nem tudom, nehéz felmérni. Sokakkal nincs kapcsolatunk.

- Milyen programjai vannak a GörögKörnek?

- Heti rendszerességgel találkozunk. Ilyenkor általában megadott tematika szerint beszélgetünk, vagy filmet nézünk és arról osztjuk meg a gondolatainkat. Meghívott vendégeink is vannak, akik saját hivatásukról beszélnek a fiataloknak.

- A GörögKör nevéhez nagyobb volumenű rendezvények is kapcsolódnak.

- Működésünk alatt kétszer szerveztünk tudományos konferenciát, melyet 2011-ben Romzsa Tódor, 2012-ben Firczák Gyula munkácsi püspök élete és munkássága köré építettünk fel. Az előadások mellett mindkét alkalommal kiállítást is rendeztünk, melyen a püspökök élete mellett a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye egy-egy korszakát és örökségét is bemutattuk.
Idén először Keresztény Tudományos Diákköri Konferenciát szerveztünk - a főiskola Történelem és Társadalomtudományi Tanszékével együttműködve -, melyen nemcsak görögkatolikus hallgatók adhatták elő munkájukat, hanem a többi történelmi egyház is képviseltette magát. 13 pályamunka érkezett be. Egyetlen feltétel volt: a beadott dolgozatnak a történelmi egyházak hagyományához, tanításához kellett kapcsolódnia. Az volt a célunk, hogy találkozási lehetőséget biztosítsunk a keresztény értelmiségi körhöz tartozó fiatal kutatók számára, s megjelenítsük a tudományos kutatások keresztény értékrendjét. Arra törekszünk, hogy hagyományt teremtsünk a TDK megrendezéséből.

- Milyen lelki programokkal szolgálnak a görögkatolikus fiatalok számára?

- A heti összejövetelek mellett évente főiskolás-egyetemista hétvégét szervezünk, melyen intenzívebben tudunk a lelki épüléssel foglalkozni. Az ilyen alkalmakba belefér az imádság, az előadás, a filmnézés, a sport és a szórakozás is. Emellett idén második alkalommal szerveztünk nagyböjti koncertet a húsvétot megelőző időszakban, mely a lelki feltöltődés mellett azt a célt is szolgálta, hogy másokkal is megismertessük a görögkatolikus dallamvilágot, a bizánci zenét, énekelt örökségünket.

- A GörögKör fejlődésének újabb állomása volt a görögkatolikus kollégium létrehozása...

- Ez egy olyan próbálkozás, melyet a görögkatolikus főiskolások kezdeményeztek, én pedig örömmel segítettem a megvalósításban. Néhány fiatal úgy döntött, hogy kibérel egy nagyobb lakást, s létrehoz egy keresztény szellemiségű otthont. Mi Ortutay Kollégiumnak hívjuk.

- A GörögKör csak tanulmányi időben működik?

- A tanulmányi időszakban intenzívebb a tevékenységünk, de a nyári szünetben is tartjuk a kapcsolatot egymással. Évről évre biciklitúrát szervezünk, melyen a GörögKör tagjai mellett más középiskolások és főiskolások is részt vehetnek. Emellett aktívan kivesszük a részünket a Görögkatolikus Ifjúsági Szervezet munkájából, főiskolásaink segítenek a GÖRFESZT, az antalóci hittanos tábor lebonyolításában. Most is ezeknek a programoknak a szervezése zajlik.

- Isten áldását kívánom a GörögKör működéséhez!

Marosi Anita
Kárpátalja.ma