ILNICZKY SÁNDOR

Ilniczky Sándor 1889. január 30-án született Feketeardóban.

Az elemi iskolát Feketeardón, a gimnáziumot Szatmáron és Ungváron, a teológiát Eperjesen végezte.

1914. március 15-én szentelte pappá Papp Antal püspök. 1916-tól szentszéki jegyző, 1921-től püspöki tanácsos volt. 1919-1931 között az ungvári székesegyház segédlelkészeként tevékenykedett. 1930-tól kanonoki, majd nagypréposti és apostoli protonotáriusi kinevezést kapott. 1939-ben a felsőház örökös tagjává választották. 1942-ben a Kárpátaljai Tudományos Társaság elnöke lett. Felesége, Kontratovics Anna 1915-ben halt meg, házasságukból egy lány született.

1945. március 8-án, Budapesten letartóztatta le a szovjet katonai kémelhárítás, s Ungvárra szállították. Miután itt határozottan elutasította a hitehagyást, koncepciós per keretében az akkori szovjet törvények szerinti legsúlyosabb büntetést szabták ki rá: 20 év kényszermunkára ítélték 1946. július 9-10-én. Ismeretlen körülmények között a Tomszki katorga-táborban halt meg 1947. június 19-én.

1990. augusztus 7-én rehabilitálták.