Emigráltak

vagy határmódosítás miatt egyházközségeikkel együtt más ország területére kerültek

   A görögkatolikus egyházra nehezedő nyomás és egzisztenciális félelem miatt Kárpátalján 1944 októbere (a szovjet megszállás) és 1949. február 18. (a tényleges egyházüldözés) között a Munkácsi Egyházmegye 80 papja külföldre emigrált,... vagy a világháború miatt a határmódosításokkal elszakadt egyházmegyéjétől. A görögkatolikus papok közül 59 Csehszlovákiába, 10 az Amerikai Egyesült Államokba, 8 Magyarországra, 3 Romániába menekültek.

   Az emigráltak közül néhányan a korábbi csehszlovák és magyar államigazgatás idején vállalt politikai tevékenységük és államigazgatási feladataik teljesítése miatt számíthattak megtorlásra, s menekültek már el már 1944-ben. Fenczik Istvánt és Ilniczky Sándort Budapesten hamarosan elfogták, előbbit Ungváron kivégezték, utóbbi pedig "gyanús körülmények között" hunyt lett Tomszkban. Őket egyházunk és a Munkácsi Egyházmegye hagyománya a hitvalló papok közé sorolja. Marina Gyula rövid magyarországi lelkipásztorkodás után (melyet álnéven végzett), az Amerikai Egyesült Államokba menekült, életéről emlékirataiban ír. Punykó Sándor – aki Róma érintésével szintén Észak-Amerikába emigrált – is készített visszaemlékezéseket. A többi emigráltról vagy egyéb módon külföldre települt papról azonban alig vannak információik.

   A korábban a Munkácsi Egyházmegye Szlovákiai Vikariátusához tartozó egyházközségek és papjaik a II. világháború után véglegesen Csehszlovákiában maradtak. A szovjet–csehszlovák szerződés következményeként létrejött határmódosítás után szintén maradtak parókiák és papok Csehszlovákiában. Hozzájuk csatlakoztak a Kárpátaljáról emigrált lelkészek, akik az Eperjesi Egyházmegye papjai lettek. A jelenlegi adataink szerint a vizsgált időszakban 59 pap került a határ csehszlovák oldalára a Munkácsi Egyházmegyéből a második világháborút közvetlenül követő időszakban. A lágerévek után újabb lelkészek – köztük hitvalló és hithű papok – költöztek át Csehszlovákiába. A Csehszlovákiába emigráltak sorsáról Bendász István az 1980-as évek végén levelezett Bacsinszky Tódor hitvalló pappal, aki munkatáborból való szabadulása után szintén oda költözött. A töredékesen megmaradt levelezésükből az derül ki, hogy azokat, akik papi tevékenységüket tovább folytatták a csehszlovákiai görögkatolikusok között, az ottani egyházüldözés érte el. Ott is döntéseket kellett hozniuk: hitvallók vagy aposztaták legyenek-e.

   Bendász István a külföldre költözött papokról másokkal is levelezett, amire a Hetényi Varga Károlynak 1991. január 18-án írt leveléből következtethetünk. Ebben arról számol be, hogy egy Romániába származott papot eddig hitvallónak hitt, de a levél írása előtt kapott információkból az derül ki, hogy aposztata lett. Ebből az is következik, hogy a kommunizmus időszakában az emigrált papok sorsáról nem tudott elegendő és hiteles információt gyűjteni. Ugyanezt a témát érinti a Bacsinszky Istvánnal (Mózessel) folytatott levelezésben is, melynek csak töredéke maradt fenn a Bendász-hagyatékban. De az 1980-as évek végéről származó néhány levél szellemisége így is az élő kapcsolatot és ismeretséget sugallja.

   Munkánkban csak a külföldre távozás tényét tudjuk konstatálni, életük további szakasza az adott ország és egyházmegye keretei között folytatódott. 1949 utáni sorsuk megismeréséhez további kutatások szükségesek.

Áldozópap neve Született Papszentelés Utolsó szolgálati helye a
Munkácsi Egyházmegyében
Döntésük
1. Bacsinszky Sándor 1912. október 24. 1935. augusztus 18. Ungvár
(Ужгород, UA)
Csehszlovákiába emigrált.
2. Barna Miklós, ifj. 1915. április 17. 1940. szeptember 11. Ungvár
(Ужгород, UA)
Csehszlovákiába emigrált.
3. Bobálik Pál 1906. július 12. 1936. október 14. Klacsanó
(Клячаново, UA)
Csehszlovákiába emigrált.
4. Boksay Emil 1889. szeptember 15. 1914. december 19. Ungvár, gimnázium
(Ужгород, UA)
Csehszlovákiába emigrált.
5. Borovszk József 1906. október 23. 1934. augusztus 12. Latorcafő
(Латірка, UA)
Csehszlovákiába emigrált.
6. Böőr György, dr. 1911. szeptember 23. 1936. szeptember 13. Ungvár, szeminárium
(Ужгород, UA)
Csehszlovákiába emigrált.
7. Chira Jenő 1893. január 18. 1917. december 9. Utcás
(Ulič, SK)
Csehszlovákiába került az 1945. évi
határmódosítás miatt.
8. Csizmár István 1906. augusztus 14. 1931. július 26. Tiszaújhely
(Нове Село, UA)
Csehszlovákiába emigrált.
9. Deák Elek 1904. március 13. 1927. május 15. Kisgyertyános
(Vyšný Hrabovec, SK)
Csehszlovákiába került az 1945. évi
határmódosítás miatt.
10. Dohánics Jenő 1904. június 7. 1931. július 26. Unggesztenyés
(Лінці, UA)
Csehszlovákiába emigrált.
11. Dubickij András 1877. október 6. 1903. január 4 Szemerekő
(Смереково, UA)
Visszatért Galíciába 1948-ban.
12. Dublják József 1913. november 1. 1944. május 25. Magasrév
(Vysoká nad Uhom, SK)
Csehszlovákiába került az 1945. évi
határmódosítás miatt.
13. Dunda Ernő dr. 1907. február 12. 1931. október 18. Ungvár
(Ужгород, UA)
Az Amerikai Egyesült
Álamokba emigrált.
14. Éles Jenő 1858. január 31. 1882. december 18. Tiszasásvár
(Тросник, UA)
Magyarországra emigrált.
15. Éles Kornél 1886. július 3. 1915. december 19. Tiszasásvár
(Тросник, UA)
Magyarországra emigrált.
16. Fedák Miklós 1906. július 22. 1930. július 27. Kistopolya
(Topoľa, SK)
Csehszlovákiába került az 1945. évi
határmódosítás miatt.
17. Fedeles Elemér 1894. január 16. 1920. december 19. Orosztelek
(Руське, UA)
Az Amerikai Egyesült
Államokba emigrált.
18. Firczák Gyula 1886. február 1. 1914. március 15. Kiskolon
(Kolonica, SK)
Csehszlovákiába került az 1945. évi
határmódosítás miatt.
19. Firczák János 1896. július 31. 1921. október 16. Ugar
(Ubľa, SK)
Csehszlovákiába került az 1945. évi
határmódosítás miatt.
20. Firczák Sándor 1867. augusztus 16. 1892. október 16. Nagyberezna
(Великий Березний, UA)
Csehszlovákiába került az 1945. évi
határmódosítás miatt.
21. Flenykó János 1872. július 15. 1897. december 12. Kisanna
(Ганьковиця, UA)
Csehszlovákiába került az 1945. évi
határmódosítás miatt.
22. Galamb József 1889. június 4. 1915. december 19. Kisberezna
(Малий Березний, UA)
Csehszlovákiába emigrált.
23. Gőcze András 1901. augusztus 16. 1928. augusztus 23. Alsóhalas
(Nižná Rybnica, SK)
Csehszlovákiába került az 1945. évi
határmódosítás miatt.
24. Hanát János 1885. április 5. 1910. december 11. Tibaváralja
(Podhoroď, SK)
Csehszlovákiába került az 1945. évi
határmódosítás miatt.
25. Hascsák József 1912. május 19. 1937. július 18. Nagymihály
(Michalovce, SK)
Csehszlovákiába került az 1945. évi
határmódosítás miatt.
26. Havasi Béla 1918. december 27. 1941. július 12. Felsőnémeti
(Vyšné Nemecké, SK)
Csehszlovákiába került az 1945. évi
határmódosítás miatt.
27. Hornyák Mihály 1911. július 28. 1937. augusztus 12. Felsőhalas
(Vyšná Rybnica, SK)
Csehszlovákiába került az 1945. évi
határmódosítás miatt.
28. Húzó László 1904. december 9. 1929. szeptember 8. Középapsa
(Середнє Водяне, UA)
Romániába emigrált.
29. Juhász Edmund 1903. július 9. 1927. február 12. Hardicsa
(Zemplínske Hradište, SK)
Csehszlovákiába került az 1945. évi
határmódosítás miatt.
30. Kacsur István dr. 1913. augusztus 14. 1939. április 2. Ungvár
(Ужгород, UA)
Magyarországra emigrált.
31. Kádár Kálmán Konstantin 1912. május 12. 1940. július 12. Alsókálinfalva
(Калини, UA)
Csehszlovákiába emigrált.
32. Karczub András 1906. december 11. 1929. augusztus 25. Hegygombás
(Hlivištia, SK)
Csehszlovákiába került az 1945. évi
határmódosítás miatt.
33. Karczub Pál id. 1880. február 2. 1902. december 14. Koromlak
(Koromľa, SK)
Csehszlovákiába került az 1945. évi
határmódosítás miatt.
34. Király István 1902. február 5. 1927. október 2. Ungvár
(Ужгород, UA)
Magyarországra emigrált.
35. Knyezsó József 1916. 1945. február 25. Nem szolgált a Munkácsi Egyházmegyében.
36. Kopcsai Gábor 1915. június 2. 1938. szeptember 21. Turjasebes
(Тур'я Бистра, UA)
Csehszlovákiába emigrált.
37. Koszty János 1913. szeptember 7. 1938. március 27. Beregszilvás
(Кузьмино, UA)
Csehszlovákiába emigrált.
38. Kosztyó Antal 1907. február 10. 1931. február 10 Csicser
(Čičarovce, SK)
Csehszlovákiába került az 1945. évi
határmódosítás miatt.
39. Kovcsák István 1907. augusztus 17. 1931. július 16. Zemplénoroszi
(Stakčín, SK)
Csehszlovákiába került az 1945. évi
határmódosítás miatt.
40. Kovcsák János 1905. január 29. 1929. augusztus 25. Ladomér
(Ladomirov, SK)
Csehszlovákiába került az 1945. évi
határmódosítás miatt.
41. Kozub György 1909. május 8. 1931. szeptember 20. Harcos
(Zboj, SK)
Csehszlovákiába került az 1945. évi
határmódosítás miatt.
42. Krafcsik János 1892. február 6. 1916. december 17. Bodzásújlak
(Novosad, SK)
Csehszlovákiába került az 1945. évi
határmódosítás miatt.
43. Labánics László 1910. szeptember 15. 1938. szeptember 21. Kálnarosztoka
(Kalná Roztoka, SK)
Csehszlovákiába került az 1945. évi
határmódosítás miatt.
44. Lejner Jenő 1891. május 31. 1917. május 20. Poroskő
(Порошково, UA)
Csehszlovákiába került az 1945. évi
határmódosítás miatt.
45. Levkánics Ágoston 1911. augusztus 28. 1937. november 28. Szécspolyánka
(Sečovská Polianka, SK)
Csehszlovákiába került az 1945. évi h
atármódosítás miatt.
46. Luca Vince 1910. április 27. 1938. december 4. Görbeszeg
(Uličské Krivé, SK)
Csehszlovákiába került az 1945. évi
határmódosítás miatt.
47. Lyachovics Mihály József 1912. augusztus 28. 1939. július 12. Szemerekő
(Смереково, UA)
Csehszlovákiába emigrált.
48. Malcher Lajos 1889. április 19. 1914. december 19. Bező
(Bežovce, SK)
Csehszlovákiába került az 1945. évi
határmódosítás miatt.
49. Manajló Pál 1892. január 27. 1919. március 23. Lakárd
(Lekárovce, SK)
Csehszlovákiába került az 1945. évi
határmódosítás miatt.
50. Marina Gyula dr. 1901. május 26. 1926. december 19. Ungvár
(Ужгород, UA) kanonok
Magyarországra, majd az Amerikai
Egyesült Államokba emigrált.
51. Medvigy Ágoston 1913. szeptember 7. 1936. augusztus 16. Ungvár
(Ужгород, UA)
Az Amerikai Egyesült
Államokba emigrált.
52. Mihályi János 1910. augusztus 17. 1934. augusztus n.a. Középapsa
(Середнє Водяне, UA)
Romániába emigrált.
53. Minya Lajos dr. 1900. augusztus 24. 1925. május 3. Ungvár
(Ужгород, UA)
Az Amerikai Egyesült
Államokba emigrált.
54. Moys György 1893. május 10. 1919. június 9. Tiszafejéregyház
(Біла Церква, UA)
Romániába emigrált.
55. Németh János 1895. augusztus 17. 1919. december 21. Turjaremete
(Тур'ї Ремети, UA)
Az Amerikai Egyesült
Államokba emigrált.
56. Németh Sándor dr. 1906. március 30. 1930. október 1 Aknarahó
(Рахів, UA)
Magyarországra emigrált.
57. Nevickij László 1918. szeptember 29. 1943. július 12. Majdánka
(Майдан, UA)
Csehszlovákiába emigrált.
58. Pap István ifj. 1917. március 11. 1941. október 5. Nagyszelmenc
(Veľké Slemence, SK)
Csehszlovákiába került az 1945. évi
határmódosítás miatt.
59. Peja Mihály 1911. június 27. 1936. augusztus 16. Klokocsó
(Klokočov, SK)
Csehszlovákiába került az 1945. évi
határmódosítás miatt.
60. Petrásevics Nikefor 1915. március 7. 1941. március 23. Ungvár
(Ужгород, UA)
Magyarországra emigrált, majd a magyar
hatóságok kiadták Csehszlovákiának
és bebörtönözték.
61. Petráskó Endre 1884. január 18. 1910. március 27. Céke
(Cejkov, SK)
Csehszlovákiába került az 1945. évi
határmódosítás miatt.
62. Petráskó Volodimir 1912. július 22. 1936. augusztus 16. Solymos
(Iňačovce, SK)
Csehszlovákiába került az 1945. évi
határmódosítás miatt.
63. Popovics Viktor 1892. május 13. 1917. május 20. Mátyóc
(Maťovce, SK)
Csehszlovákiába került az 1945. évi
határmódosítás miatt.
64. Pukán Antal 1912. május 22. 1935. december 19. Nagypásztély
(Костева Пастіль, UA)
Csehszlovákiába emigrált.
65. Pukán Gyula 1909. április 4. 1932. július 31. Tiha
(Тихий, UA)
Csehszlovákiába emigrált.
66. Punykó Sándor 1911. április 12. 1934. augusztus 12. Ungvár (Ужгород, UA)
püspöki titkár
Az Amerikai Egyesült
Államokba emigrált.
67. Reőthi János 1890. október 16. 1917. december 9. Bányafalu
(Сусково, UA)
Magyarországra emigrált.
68. Sáji László 1901. december 1. 1926. március 14. Rudabányácska
(Magyarország)
Magyarországra került az 1945. évi
határmódosítás miatt.
69. Sereghy László dr. 1918. március 5. 1942. március 29. Ungvár
(Ужгород, UA)
Az Amerikai Egyesült
Államokba emigrált.
70. Stima László 1913. április 15. 1939. július 12. Kovácsrét
(Кушниця, UA)
Csehszlovákiába emigrált.
71. Szabad Antal 1878. május 17. 1902. december 14. Csontos
(Кострино, UA)
Csehszlovákiába emigrált.
72. Szekerák Miklós 1913. december 17. 1937. szeptember 5. Beregdaróc
(Magyarország)
Magyarországra emigrált.
73. Szilágyi Miklós 1906. november 12. 1933. augusztus 9. Munkács
(Мукачево, UA)
Az Amerikai Egyesült Álamokba emigrált.
74. Szuhij László 1897. február 3. 1920. december 19. Felsőnémeti
(Vyšné Nemecké, SK)
Csehszlovákiába került az 1945. évi
határmódosítás miatt.
75. Tamás Iván Mihály 1909. január 15. 1932. július 31. Sárosrőcse
(Blatné Revištia, SK)
Csehszlovákiába került az 1945. évi
határmódosítás miatt.
76. Tichi János 1906. október 12. 1932. július 31. Munkács
(Мукачево, UA)
Csehszlovákiába emigrált.
77. Újhelyi Mihály 1886. június 18. 1910. március 27. Nagytoronya
(Veľká Tŕňa, SK)
Csehszlovákiába került az 1945. évi
határmódosítás miatt.
78. Újhelyi Zoltán 1913. október 9. 1937. szeptember 5. Jeszenyő
(Jasenov, SK)
Csehszlovákiába került az 1945. évi
határmódosítás miatt.
79. Vaszilcsák Imre 1920. február 20. 1944. július 12. Kisanna
(Ганьковиця, UA)
Csehszlovákiába emigrált.
80. Volosin Bogdán dr. 1914. május 19. 1939. április 21. Ungvár
(Ужгород, UA)
Az Amerikai Egyesült
Államokba emigrált.
81. Zseltvay Iván 1890. január 20. 1916. december 17. Antalóc
(Анталовці, UA)
Csehszlovákiába emigrált.