Dóhán Viktor Géza 1895. június 30-án született Magyarkomjáton (Veliki Komjat). 1921. október 16-án szentelte pappá Papp Antal püspök. A berezneki (Bereznek) Jézus Krisztus mennybemenetel templom parókusa volt. 1945-ben az egyházügyi hivatal vezetőjének, Lintur Péter parancsára átadták a templomot a pravoszlávoknak. Bárdházára (Barbovo) költözött és földműveléssel foglalkozott. 1949-ben kényszerítették belépni a kolhozba. Titokban folytatta papi tevékenységét. 1970-ben huny el Bárdházán. Felesége, Románecz Mária 1958-ban hunyt el Bárdházán. Gyermekeik: Aladár Mihály (1921), Margit Vilma (1923), Viktor (1924), László (1926), Mihály (1929), Márta (1933).

Довган Віктор Гейза,народився 30-го червня 1895-го року у Великих Комятах. Висвячений 16-го жовтня 1921-го року єпископом Папп Антонієм. Був парохом церкви Вознесіння Ісуса Христа в Березниках. У 1945-му році за наказом Лінтур Петра, керівнка відомства у справах культу, церкву передали православним. Поселився у Барбові і зяйнявся землеробством. В 1949-му році його примусили вступити у колгосп. Таємно продовжував священницьку діяльність. Помер у 1970-му році в Барбові. Жінка, Романець Марія померла у 1970-му році в Барбові. Діти Аладар Михайло (1921), Маргіта Вільма (1923), Віктор (1924), Василь (1926), Михаїл (1929), Марта (1933).