CHIRA SÁNDOR

Chira Sándor 1897. január 17-én született Irhócon (Vilhivci).

Az elemi iskolát Nyéresházán és Irhócon, a gimnáziumot Máramarosszigeten, a teológiát Ungváron kezdte, de a szentszéki hatrozat a Budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetem teológiai fakultására küldte tanuli. Teológiai tanulmányait Budapesten fejezte be.

1920. december 19-én szentelte pappá Papp Antal püspök. Romzsa Tódor püspök 1945. december 30-án titokban püspökké szentelte. Kanonok, teológiai tanár, szentszéki tanácsos, pápai káplán, pápai prelátus, a Papnevelő Intézet rektora volt.

1949. február 10-én tartóztatták le. A letartóztatást Cserneckij alezredes végezte. A letartóztatási parancs tartalma: 1. A csehszlovák időszak, ill. a nacionalista volosini "kormányzat" idején egyike volt a Keresztény Néppárt vezetőinek. 2. 1939-40-ben szovjetellenes fasiszta szimpatizáns tevékenységet folytatott.1949. augusztus 6-án ítélték el. Huszonöt év kényszermunkára, polgári jogfosztásra és vagyonelkobzásra ítélték. Irkutszkban, Kuzbászban raboskodott. 1956. szeptember 6-án szabadult. 1957 januárjában kiutasították kárpátaljáról, attól kezdve haláláig Karagandában élt. Chira Sándor irányította az illegalitásban élő egyházmegyét. Három püspököt és 16 papot szentelt. 1983. május 26-án hunyt el Karagandában.

1989. április 28-án rehabilitálták.