Aposztaták

– papi tevékenységük folytatása érdekében áttértek

a pravoszláv egyházba

   A görögkatolikus papok közül a pravoszláviára áttért lelkészeket "aposztata",... "hittagadó" papoknak nevezték a görögkatolikus egyházon belül. A pravoszláv egyház és a szovjet állami diskurzus rájuk a "воссоединённих", "возз'єднаних", "újraegyesült" fogalmakat használta. Az 1990-es évek elejétől a görögkatolikus közbeszédben – különösen Kárpátalja magyarok lakta területein – az "aláírt papok" kifejezést is használták ebben az összefüggésben.

   Fontos megjegyezni, hogy a pravoszláv egyházba való áttérés motivációjaként nem kizárólag a tudatosság és az egyéni ambíciók megélése nevezhető meg. A visszaemlékezésekben sok esetben az aposztázia kiindulópontjaként jelölik meg a félelmet, a saját családjuk iránti egzisztenciális felelősséget, a bizonytalanságot, de a személyes sérelmeket is. Az aláírt papok esetében az aposztata megnevezés nem istentagadást, hittagadást jelent. Cselekedetük inkább a vallásváltás fogalmával definiálható, bár tetteik egyházi és kulturális következménye kétségtelenül negatív hatással volt az egyház életére. Azt is meg kell jegyeznünk, hogy aposztázia (vallásváltás) egyházi és személyes vonatkozásai nincsenek eléggé mélyrehatóan tanulmányozva a kárpátaljai görögkatolikusok üldözésével összefüggésben.

   A pravoszláv egyházba való áttérést aláírásukkal kellett hitelesíteni az egykori görögkatolikus papoknak. Három olyan papról tudunk, akik szakításukat a görögkatolikus egyházzal nem aláírásukkal demonstrálták, hanem vallásellenes, ateista írást tettek közzé. 1949. január 26. és 1950. június 26. között 128, a lágerből való hazatérés után pedig további egy pap egyesült az Orosz Pravoszláv Egyházzal, összesen tehát 129.

   Az aposztata papok közül 8 nem tevékenykedett egy napot sem pravoszláv papként, további 7 pedig nagyon hamar szakított a pravoszláv egyházzal. Az általános amnesztia (1953) után a hitvalló papok közül sokan hazatértek a lágerekből, s egyre több családi és személyes kapcsolat szövődött vagy éledt újjá a hitvalló és az aposztata papok között. A hitvalló lelkészek erkölcsi fölénybe kerültek az aposztatákkal szemben. Ennek hatására 1953 és 1989 között további 46-an rendezték kapcsolatukat a katakombalétben élő görögkatolikus egyházzal, és szakítottak a pravoszláviával, majd 1989 után további 8 pap tért vissza a görögkatolikus egyház kötelékébe. Mindennek a hátterében Mikola Csarneckij püspök tevékenysége állt, aki Galíciában összeköttetésben állt a pravoszláviára áttért papok egyik csoportjával, és ébren tartotta bennük a görögkatolikus egyházhoz tartozás tudatát. Ez a kapcsolatkeresés a Munkácsi Egyházmegyében Holovács József hithű papon, későbbi segédpüspökön keresztül vált gyakorlottá, miután a két egyházfő baráti viszonyt alakított ki egymással. Az áttértekkel kapcsolatot ápoló papok jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy a görögkatolikus tudat megmaradjon a pravoszláv egyház kötelékében, a görögkatolikus egyház jelenléte élő és folyamatos legyen az illegalitásban is.

   A megmaradt dokumentumok és feljegyzések alapján arra következtethetünk, hogy ezzel a módszerrel élve összesen 69 áldozópap "tért meg" a második világháború utáni aposztáziából. Az 1949. február 18. után aláírt 129 pap közül tehát 60 áldozópap maradt ténylegesen a pravoszláv egyház kötelékében, vagy nincs információnk az esetlegesen megtörtént megtérésükről.

   Az aposztáziából való megtérésnek volt egy állandósított gyakorlata: (1) írásban kellett kifejezni a pravoszláv püspökségen a kilépési szándékot; (2) legkevesebb egy évig nyilvánosan római katolikus templomba kellett járni és ott szentségekhez járulni; (3) jelentkezni kellett Murányi Miklós vikáriusnál, aki visszavette a kérelmezőt a görögkatolikus egyházba.

   Bendász István a pravoszláv egyházban maradó, de ott színleg tevékenykedő papság egy csoportját "híres ötösnek" nevezte (valójában hét pap tartozott ebbe a körbe). Ezek a papok ugyan hivatalosan megmaradtak a pravoszláv egyházban, de csak színlelték a kapcsolatukat az egyházi közösséggel. A szertartásokat a katolikus egyház hagyománya és gyakorlatai szerint végezték, s nem vettek részt az egyházmegyei rendezvényeken. Közülük többen megélték a görögkatolikus egyház legalizációját, és 1989 után egyházközségeikkel együtt visszatértek a görögkatolikus egyházba. A görögkatolikus tudat pravoszláv egyházban való fenntartásában ezen papok jelentős szerepet vállaltak.

   Az 1990-es évek elején, élete vége felé közeledve Bendász István is az aposztata papok iránti megértés lelkületéről tett tanúságot. A "lelki ügyeiket rendező" papokról 1991-ben a következőket írta: "Ma már kétségtelenül meg vagyok győződve arról, hogy az általam »aposztatáknak« titulált paptársaim közül egyetlen egy sem lett azzá meggyőződésből… jó részük részben félreértésből, részben fiaik, vejeik tudtuk nélküli »aláírása« következtében került erre a listára. S máskülönben is, nem mindenkit teremtett az Úr hősnek, bátornak. Még a jellemes emberek közül is sokan Beszarábiában születtek, és errare humanum est [tévedni emberi dolog – a Szerk.]. Tekintettel kell lenni arra is, hogy ezek közül sokan tévelyük megbánása és visszavonása után igen gyümölcsöző missziós munkával igyekeztek eltévelyedésüket jóvátenni."

Áldozópap neve Született Pappá szentelték Utolsó görögkatolikus
szolgálati helye
Az Orosz Pravoszláv Egyházzal
való egyesülésének időpontja
1. Danielovics István 1889. június 21. 1913. december 21. Alsókalocsa
(Колочава, UA)
1949. január 15.
2. Becza Mihály 1914. szeptember 9. 1940. szept. 11. Kövesliget
(Драгово, UA)
1949. február 2.
3. Fankovics András 1890. április 22. 1917. május 20. Szőlősegres
(Олешник, UA)
1949. február 4.
4. Lengyel János id. 1899. február 4. 1922. március 19. Beregszászi gimnázium
(Берегове, UA)
1949. február 4.
5. Kontratovics Iréneusz 1881. március 18. 1904. március 27. Őr (Őrdarma, Jovra)
(Сторожниця, UA)
1949. február 9.
6. Barna Miklós id. 1894. december 8. 1918. december 22. Gorond
(Горонда, UA)
1949. február 9.
7. Nagy Miklós 1905. december 22. 1932. július 31. Frigyesfalva
(Кленовець, UA)
1949. február 9.
8. Mosák Péter 1907. június 13. 1932. szept. 21. Talaborfalu
(Теребля, UA)
1949. február 9.
9. Drohobeczky Gyula ifj. 1916. november 14. 1940. december 19 Tiszacsoma
(Чома, UA)
1949. február 10.
10. Pohorilyák Péter 1909. június 3. 1933. július 12. Balazsér
(Балажер, UA)
1949. február 10.
11. Popovics Antal 1890. július 22. 1917. december 9. Újdávidháza
(Нове Давидково, UA)
1949. február 12.
12. Szűcs Károly 1905. április14. 1931. október 20. Alsóremete
(Нижні Ремети, UA)
1949. február 14.
13. Volosin József 1914. április 21. 1940. szept. 11. Uglya
(Угля, UA)
1949. február 14.
14. Papp Sándor 1890. szeptember 2. 1916. március 19. Tiszaújlak
(Вилок, UA)
1949. február 17.
15. Markovics Gábor 1900. március 26. 1928. augusztus 26. Ungvár
(Ужгород, UA)
1949. február 18.
16. Holozsnyay Miklós 1893. december 4. 1919. március 23. Makkosjánosi
(Яноші, UA)
1949. február 18
17. Drohobeczky Gyula id. 1892. február 9. 1915. június 27. Mezőhomok
(Дийда, UA)
1949. február 18.
18. Polyák Mihály 1903. november 2. 1928. augusztus 28 Csepe
(Чепа, UA)
1949. február 18.
19. Bendász Mihály 1911. április 4. 1937. szeptember 5. Szánfalva
(Станово, UA)
1949. február 18.
20. Jackovics Jenő 1905. szeptember 1. 1931. június 26. Szélestó
(Кольчино, UA)
1949. február 19.
21. Pénzel Mihály 1898. október 3. 1922. november 5. Radvánc
(Pадвaнка, UA)
1949. február 21.
22. Seregélly Sándor 1885. október 18. 1910. március 27. Nagyrát
(Ратівці, UA)
1949. február 21.
23. Csecsur Gábor 1924. március 23. 1947. október 5 Újszemere
(Сімерки, UA)
1949. február 21.
24. Szopkó János 1898. október 5. 1921. október 16. Ökörmező
(Міжгір'я, UA)
1949. február 21.
25. Popovics Vladimir 1912. február 15. 1935. augusztus 18. Csarnatő
(Черна, UA)
1949. február 22.
26. Puza Konstantin 1874. december 28. 1900. december 16. Dubrovka
(Дібрівкя, UA)
1949. február 23.
27. Hleba András 1924. június 10. 1947. szept. 14. Tereselpatak
(Тарасівка, UA)
1949. február 24.
28. Reviczki Demeter 1909. szept. 19. 1933. július 12. Gombás
(Грибівці, UA)
1949. február 25.
29. Román Ferenc 1915. február 1. 1939. július 12. Repenye
(Репінне, UA)
1949. február 25.
30. Kricsfalussy Jenő 1895. július 17. 1922. december 24. Bukóc
(Veľké Bukovce, UA)
1949. február 25.
31. Szilvay Nesztor 1898. március 21. 1924. március 30. Árdánháza
(Арданово, UA)
1949. február 28.
32. Kádár György ifj. 1904. november 23. 1928. augusztus 28. Volóc
(Воловець, UA)
1949. március 2.
33. Dudinszky Sándor 1879. április 27. 1906. december 16. Fakóbükk
(Воловець, UA)
1949. március 3.
34. Iván Miklós 1915. április 19. 1938. július 10. Kismartinka
(Тибава, UA)
1949. március 3.
35. Scsoka Demeter 1918. szept. 27. 1943. július 12. Nagyábránka
(Локіть, UA)
1949. március 3.
36. Sztec István 1891. október 10. 1922. november 8. Ungvár
(Ужгород, UA)
1949. március 3.
37. Szakács Péter 1911. június 14. 1935. augusztus 18. Tarackraszna
(Красна, UA)
1949. március 4.
38. Szikszai Géza 1914. december 29. 1938. szept. 21. Határszög
(Верховина-Бистра, UA)
1949. március 4.
39. Markovics Tibor 1914. július 24. 1937. április 4. Kisanna
(Ганьковиця, UA)
1949. március 5.
40. Markovics   Miklós 1911.   augusztus 19. 1934.   augusztus 12. Hátmeg
(Загаття, UA)
1949.   március 5.
41. Mincsics Zoltán 1911. március 9. 1936. december 19. Kistarna
(Хижа, UA)
1949. március 6.
42. Stecz Sándor 1915. október 8. 1942. szept. 13. Tereselpatak
(Тарасівка, UA)
1949. március 7.
43. Kovorodányi György 1917. április 26. 1941. július 12. Beregbárdos
(Буковець, UA)
1949. március 7.
44. Nemes Mihály 1908. november 7. 1935. augusztus 18. Felsőpásztély
(Розтоцька Пастіль, UA)
1949. február 8.
45. Mihálcsinecz Bazil 1913. április 1. 1937. augusztus 12. Herincse
(Горінчово, UA)
1949. március 8.
46 Mihálka Péter 1902. április 18. 1927. november 27. Ignéc
(Зняцьовo, UA)
1949. március 8.
47 Gyurkó Gyula 1891. október 1. 1916. december 17. Beregszentmiklós
(Чинадійово, UA)
1949. március 9.
48 Dóbák Béla 1907. szeptember 18. 1934. augusztus 12. Dolha
(Довге, UA)
1949. március 9.
49. Suba György 1911. november 2. 1939. július 12. Kelecsény
(Келечин, UA)
1949. március 11.
50. Lizák Leontin 1924. június 29. 1947. július 6. Kenézpatak
(Чорний Потік, UA)
1949. március 11.
51. Baltovics Bertalan 1881. december 26. 1906. december 16. Alsókaraszló
(Заріччя, UA)
1949. március 14.
52. Szokolovics György 1907. április 18. 1939. július 12. Kerecke
(Керецьки, UA)
1949. március 16.
53. Kopik István 1908. december 27. 1934. augusztus 26. Alsóverecke
(Нижні Ворота, UA)
1949. március 16.
54. Gorzó István 1900. április 27. 1924. június 1. Ölyvös
(Вільхівка, UA)
1949. március 18.
55. Dolinay Sándor 1888. július 8. 1913. december 21. Ilonokújfalu
(Онок, UA)
1949. március 18.
56. Medveczky Jenő 1888. március 22. 1913. március 23. Alsóhidegpatak
(Нижній Студений, UA)
1949. március 19.
57. Szidor Illés 1919. július 30. 1944. július 12. Medence
(Мідяниця, UA)
1949. március 21.
58. Homonnai Mihály 1904. március 22. 1930. július 27. Tőkésfalu
(Kолодне, UA)
1949. március 22.
59. Kovács István 1888. január 5. 1913. szept. 21. Hársfalva
(Неліпино, UA)
1949. március 24.
60. Iván József 1905. március 2. 1927. november 27. Pisztraháza
(Пістрялово, UA)
1949. március 25.
61. Fesztóry István 1894. október 3. 1923. november 4. Tekeháza
(Теково, UA)
1949. április 1.
62. Számusz Fedor 1920. március 10. 1947. február 3. Vezérszállás
(Підполоззя, UA)
1949. április 2.
63. Fedorkó István 1917. május 10. 1942. szept. 13. Kispatak
(Річка, UA)
1949. április 2.
64. Bruncvik István 1921. március 9. 1946. augusztus 18. Szarvasrét
(Пузняківці, UA)
1949. április 5.
65. Csedrik József 1910. március 19. 1936. augusztus 16. Zajgó
(Дусино, UA)
1949. április 5.
66. Dunda Elemér 1912. november 16. 1937. július 12. Sóhát
(Чорноголова, UA)
1949. április 6.
67. Ortutay László 1914. március 12. 1940. július 12. Munkács
(Мукачево, UA)
1949. április 6.
68. Fedinecz György 1912. december 30. 1939. december 19. Patakos
(Пацканьово, UA)
1949. április 9.
69. Szabó Bálint 1882. június 2. 1910. december 11. Alsóhatárszeg
(Розтока, UA)
1949. április 11.
70. Kosszey Gyula 1900. február 5. 1931. július 26. Gernyés
(Копашньово, UA)
1949. április 12.
71. Szmocskó László 1901. október 28. 1924. október 14. Técső
(Тячів, UA)
1949. április 12.
72. Hrancsák János 1881. április 21. 1905. december 24. Uzsok
(Ужок, UA)
1949. április 15.
73. Ilniczky István 1884. július 10. 1913. március 23. Tiszaszászfalu
(Сасове, UA)
1949. április 18.
74. Hadzsa János 1924. június 22. 1947. szept. 14. Berezna
(Березово, UA)
1949. április 20.
75. Tóth Elek 1891. március 29. 1914. december 19. Szolyva
(Свалява, UA)
1949. április 20.
76. Fedorcsák Viktor 1914. július 12. 1939. július 12. Mihálka
(Крайниково, UA)
1949. április 23.
77. Iváncsó István 1881. július 9. 1907. december 8. Beregkisalmás
(Залужжя, UA)
1949. április 29.
78. Terpai Bazil 1912. november 26. 1936. augusztus 16. Ungsasfalva
(Ірлява, UA)
1949. május 3.
79. Mattus Bazil 1911. augusztus 25. 1937. július 12. Lipcsemező
(Липецька Поляна, UA)
1949. május 13.
80. Bellovics Jenő ifj. 1906. június 20. 1930. július 27. Visk
(Вишковo, UA)
1949. május 14.
81. Matécsa György ifj. 1916. szeptember 1. 1939. július 12. Úrmező
(Руське Поле, UA)
1949. május 14.
82. Csengeri Miklós 1909. december 12. 1934. augusztus 12. Felsőverecke
(Верхні Ворота, UA)
1949. május 14.
83. Simsa András 1909. április 12. 1934. augusztus 12. Veléte
(Велятин, UA)
1949. május 14.
84. Puza Miklós 1918. október 30. 1941. július 12. Beregforrás
(Родниківка, UA)
1949. május 14.
85. Talabircsuk Miklós 1919. december 17. 1945. szept. 21. Tiha
(Тихий, UA)
1949. május 16.
86. Vajnági Elek 1917. július 27. 1944. július 12. Aknarahó
(Рахів, UA)
1949. május 18.
87. Dankó János 1918. április 23. 1946 …………… Feketeardó
(Чорнотисів, UA)
1949. május 19.
88. Humen János 1911. március 22. 1936. október 14. Tarújfalu
(Новоселиця, UA)
1949. május 19.
89. Bodnár György 1910. július 15. 1942. szept. 13. Egreshát
(Вільшинки, UA)
1949. május 21.
90. Szkubenics Péter 1921. július 7. 1946. november 21. Alsóhatárszeg
(Розтока, UA)
1949. május 21.
91. Zombori István 1911. január 11. 1935. augusztus 18. Gánya
(Ганичі, UA)
1949. május 21.
92. Medveczky Sándor 1908. szeptember 9. 1934. augusztus 12. Újkemence
Новоселиця
1949. május 28.
93. Fűzér Mihály 1906. október 7. 1932. július 31. Munkács
(Мукачево, UA)
1949. május 18.
94. Dufinecz István 1896. augusztus 5. 1924. december 19. Alsósárad
(Нижнє Болотне, UA)
1949. május 30.
95. Gyulai Bazil 1919. december 3. 1946. szeptember 8. Kisszolyva
(Скотарське, UA)
1949. június 3.
96. Mikuláninec Gyula 1895. október 29. 1919. december 21. Kálnik
(Кальник, UA)
1949. június 3.
97. Dobra Dezső 1914. május 2. 1941. július 12. Nyéresháza
(Нересниця, UA)
1949. június 6.
98. Sztaninecz György 1906. szeptember 5. 1930. július 27. Vajnág
(Вонігово, UA)
1949. június 6.
99. Bellovics Jenő id. 1881. április 11. 1905. április 16. Repede
(Бистриця, UA)
1949. június 6.
100. Dudinszky Andor 1888. október 5. 1912. április 7. Oroszvég
(Мукачево, UA)
1949. június 7.
101. Garga József 1911. április 23. 1934. augusztus 12. Dombó
(Дубове, UA)
1949. június 8.
102. Felybába Mihály 1907. szept. 26. 1933. július 12. Malmos
(Стройне, UA)
1949. június 10.
103. Gojdics István id. 1891. január 8. 19.03.1916 Kereknye
(Коритняни, UA)
1949. június 10.
104. Újhelyi Jenő 1885. április 2. 1910. december 11. Drágabártfalva
(Доробратово, UA)
1949. június 21.
105. Thegze János 1905. december 24. 1930. július 27. Felsősárad
(Широке, UA)
1949. június 25.
106. Mucha Gábor 1917. június 6. 1943. június 12. Lehóc
(Ляхівці, UA)
1949. június 27.
107. Vaszkó György 1900. november 16. 1924. december 19. Kőrösmező
(Ясіня, UA)
1949. június 28.
108. Pajkossy István 1890. július 5. 1914. december 19. Ungdaróc
(Ужгород, UA)
1949. június 28.
109. Debely Miklós OSBM 1914. november 28. 1943. január 31. Kisbereznai kolostor
(Малий Березний, UA)
1949. június 28.
110. Szinetár László 1907. május 18. 1934. augusztus 26. Irhóc
(Вільхівці, UA)
1949. július 1.
111. Boksay Gyula 1915. január 30. 1940. június 12. Berezna
(Березово, UA)
1949. július 3.
112. Szoták Miklós 1889. december 15. 1914. március 15. Rakasz
(Рокосово, UA)
1949. július 3.
113. Puskás János 1918. szept. 17. 1943. július 12. Újbárd
(Новобарово, UA)
1949. július 5.
114. Kabáczi István 1921. december 20. 1946. szeptember 8. Szánfalva
(Станово, UA)
1949. augusztus 5.
115. Szlivka Demeter 1907. október 30. 1933. november 21. Felsősebes
(Верхній Бистрий, UA)
1949. augusztus 5.
116. Musztyánovics Miklós 1904. május 26. 1933. szeptember 17. Tarfalu
(Голятин, UA)
1949. augusztus 9.
117. Soltész Zoltán 1909. július 28. 1933. július 12. Nagyturjaszög
(Туриця, UA)
1949. augusztus 16.
118. Nátolya Dezső 1886. szept. 29. 1911. június 25. Perecseny
(Перечин, UA)
1949. szept. 24.
119. Gojdics István ifj. 1917. június 12. 1941. július 12. Huszt
(Хуст, UA)
1949. december 22.
120. Román József 1877. április 25. 1910. március 27. Beregszász
(Берегове, UA)
1950. január 25.
121. Ohár György 1920. március 17. 1946. szeptember. 8. Sósfalu
(Новоселиця, UA)
1950. január 31.
122. Lengyel János dr. 1907. február 7. 1930. július 27. Dunkófalva
(Обава, UA)
1950. február 9.
123. Szilvay Konstantin 1903. július 25. 1928. április 29. Iványi
(Іванівці, UA)
1950. május 8.
124. Tóth Miklós 1889. május 3. 1915. december 19 Beregrákos
(Ракошинo, UA)
1950. május 8.
125. Orosz Béla 1919. december 5. 1945. október 28. Kisgajdos
(Gajdoš, SK)
1950. május 11.
126. Sztripszky Volodimir 1865. szeptember 5. 1889.szeptember. 26. Nagyszőlős
(Виноградів, UA)
1950. június 27.
127. Kohut János dr. 1919. május 21. 1943. július 12. Munkács
(Мукачево, UA)
1951. december 30.
128. Mereszij Bogdán OSBM 1913. december 25. 1940. április 14. Munkácsi monostor
(Мукачево, UA)
Vallásellenes könyvet írt.
129. Verbescsuk István 1893. október 13 1921. október 16- Kisrákóc
(Малий Раковець, UA)
A lágeréveinek letöltése után,
1958. június 1-jén lett aposztata. 


Az aposztata papok visszatérésének ideje

Aláírtak, de papként nem működtek egy napot sem (8 áldozópap): Vaszkó György, Dudinszki András,
Iváncsó István, Újhelyi Jenő, Seregéllyi Sándor, Soltész Zolán, Ohár György, Zombori István
Aláírtak, de papként nagyon keveset működtek (7 áldozópap): Dobra Dezső, Bellovics Jenő,
Markovics Tibor, Lengyel János, Szilvay Konstantin, Garga József, Dolinay Sándor.
Visszatértek és nem működtek tovább a pravoszláv egyházban (46 áldozópap): 1953-ban dr. Kohut János;
1955-ben Szoták Miklós; 1956-ban Fedorkó István, Garga István, id. Gojdics István, Suba György, Debely Miklós OSBM,
Füzér Mihály, id. Lengyel János; 1957-ben Csecsur Gábor (1989 után működött görögkatolikusként), Gorzó István;
1959-ben Szikszai Géza; 1963-ban Sztaninec György; 1964-ben Dudinszky András; 1967-ben Mikuláninecz Gyula;
1968-ban Boksay Gyula, Gyulai László (1956-tól Csehszlovákiában élt), Lizák Leontin (1956-tól Csehszlovákiában élt);
1971-ben Puskás János; 1972-ben Scsoka Demeter; 1973-ban Bendász Mihály, Szilvay Nesztor; 1974-ben ifj. Lengyel János;
1975-ben Csengeri Miklós (1989 után működött görögkatolikusként), Becza Mihály, Szlivka Demeter; 1976-ban Dobra Dezső;
1977-ben Iván József; 1979-ben Nagy Miklós; 1984-ben Kosszej Gyula, Iván Miklós; 1989-ben Stecz Sándor;
időpont megjelölése nélküli bejegyzés: ifj. Matécsa György (András), Hleba András, Szikszay Géza, Bellovics Jenő,
Mincsics Zoltán, Ortutay László, Pajkossy István, Papp Sándor, Popovics Vladimir, Román József, ifj. Simsa András,
Szokolovics György, Szűcs Károly, Tóth Elek.
1989 után visszatértek (8 áldozópap): Bruncvik István, Kabacij István, Kovordányi György, Muha Gábor,
Puza Miklós, Román Fedor, Szidor Illés, Fedorcsák Viktor.
Összesen: 69 áldozópap