Ortutay Elemér III. Kárpátaljai Keresztény Tudományos Diákköri Konferencia

2016.02.25

"...hogy ne legyünk hulló falevelek" - mondta egykor dr. Ortutay Elemér (1916-1997) görögkatolikus pap, teológiai tanár, akinek a nevét viseli ettől az évtől kezdve a Rákóczi-főiskolán megrendezett Kárpátaljai Keresztény Tudományos Diákköri Konferencia.
A 100 évvel ezelőtt született teológus gondolatát vette alapul a beregszászi főiskolai lelkészség, a GörögKör és az Ortutay Elemér Szakkollégium a február 25-én megtartott tudományos konferenciához.
A harmadik alkalommal megvalósult programnak idén is a Rákóczi-főiskola adott otthont.
A jelen lévő diákokat, a zsűri tagjait és a hallgatóságot először a GörögKör vezetője, Marosi István görögkatolikus pap köszöntötte, majd dr. Rácz Béla, a Rákóczi-főiskola rektorhelyettese és Mányi István, Magyarország Beregszászi Konzulátusának konzulja szólt az egybegyűltekhez.
A tudományos konferencia bevezető elődását dr. Verdes Miklós, a nyíregyházi Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola teológiai tanára tartotta meg A bölcsesség mint híd a tudomány, a hit és az érték között. Egy fogalomelemzés tanulságai címmel.
Ezt követően a zsűrit mutatták be: az értékelőbizottság tagjait a Rákóczi-főiskola részéről Szamborovszkyné dr. Nagy Ibolya főiskolai előadó, az Apáczai Csere János Könyvtár igazgatója, dr. Kohut Erzsébet, a Kémia és Biológia Tanszék docense, dr. Molnár József, a Földtudományi és Turizmus Tanszék vezetője, dr. Csatáry György, a Történelem- és Társadalomtudományi Tanszék vezetője és dr. Radvánszky Ferenc református lelkész, a Történelem- és Társadalomtudományi Tanszék előadója alkotta, valamint Demkó Ferenc, a Beregszászi Magyar Esperesi Kerület esperese, dr. Verdes Miklós teológiai tanár és Gazdag Vilmos, a Momentum Doctorandus képviseletében vett részt a pályamunkák értékelésében.

A továbbiakban nyolc előadás hangzott el a konferencián:
Bodnár Alexandra: Női szerepek a Vörös Zászló magyar nyelvű pártsajtóban (1946-1953)
Gál Adél: Az "égből érkező szent levelek". Adalékok a salánki népi írásbeliség vizsgálatához
Hiába Krisztina: Adalékok a Sárosoroszi Római Katolikus Egyházközség történetéhez
Linc Annamária: A Beregszászi járás református öröksége
Molnár Szabina: Egy egyházközségi levél nyelvtani tanúságai
Papp Krisztina: Vallási élet a Szovjetunió munkatáboraiban
Varga Csaba: A gender (társadalmi nem) elméletének előkészítői a XVIII. századtól Judith Butler gender-elméletéig
Szaplonczay Máté: Az Ortodox Egyház Nagy és Szent Zsinata - távolabbi előkészületek (1968-ig)

Ezután a zsűri visszavonult, hogy az opponensek korábbi írásos bírálata mellett a szóban elhangzott előadások értékelését megtartsa, melyet dr. Csatáry György ismertetett.
A következő eredmények születtek:

I. Szaplonczay Máté ( Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola)
II. Bodnár Alexandra (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
III. Hiába Krisztina (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola).
Esperesi különdíj: Varga Csaba (Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola)

A tudományos konferencia agapéval ért véget.

Marosi Anita

Kárpátalja.ma